บริการ ประชาชน

ผลิตภัณฑ์กรมฯ

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีการเผยแพร่และส่งเสริมทั้งหมด 9 ผลิตภัณฑ์
อ่านรายละเอียด

ปุ๋ยพืชสด

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ที่ได้จากการไถกลบพืชตระกูลถั่วขณะออกดอกลงไปในดินเพื่อปรับปรุงดินบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
อ่านรายละเอียด

หญ้าแฝก

หญ้าแฝก เป็นพืชที่มีระบบรากลึกแผ่กระจายลงไปในดินตรง ๆ เป็นแผงเหมือนกำแพงช่วยกรองตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดี
อ่านรายละเอียด

ภาพ กิจกรรม

@MldsMsn01

ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

Mobile Application

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Client 7
Client 8