Caring for the Planet starts from the Ground  รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน 

thenmy
Soil and water, a source of life
ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต
TEAM For Soils (ทีมดี ดินดี)
องค์การอัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม
สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
ดินมีปัญหา ปรึกษาพัฒนาที่ดิน
เกษตรอินทรีย์
การทำการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บนพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้าง
น้ำหมักชีวภาพ
หัวใจสำคัญของการปลูกผักที่จะทำให้ผักในแปลงเติบโตงอกงาม มีรสชาติหวานกรอบอร่อย
ไตรโคเดอร์มา
เชื้อรามหัศจรรย์ สำหรับใช้ควบคุมโรคพืช
Smart Farming
เกษตรอัจฉริยะ ความหวังใหม่ของเกษตรกรไทย
พืชผักจะงาม ต้องเริ่มจากดินที่ดี
เทคนิคการปรับปรุงดินอย่างง่าย ให้ปลูกอะไรก็งาม

สถิติเว็บไซต์

Thailand 67.0% Thailand

Total:

14

Countries
000999
Today: 1
This Month: 2

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันศุกร์, 04 สิงหาคม 2566 10:19

ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ "ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์ ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง"

วันจันทร์, 24 เมษายน 2566 15:51

วันที่ 5 เมษายน 2566 นายบุญมั่น ฉัตรเท ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน...

วันจันทร์, 24 เมษายน 2566 15:49

นางสาวเบญจมาศ ธาตุชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน...

แบบสำรวจความพึงพอใจ

 qr ask

การใช้บริการเว็บไซต์หน่วยงาน

ดินดี พืชงาม นำสุข

Spot: รณรงค์งดเผาตอซัง

Other

hotspothotspothotspothotspothotspot

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันพุธ, 14 กันยายน 2565 09:59

ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ บ้านกลอมูเดอ หมู่...

วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2565 09:58

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนา พื้นที่ลุ่มน้ำ ปิง ลุ่มน้ำ วัง และลุ่มน้ำ สาละวิน...

วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565 14:51

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลารวบรวมองค์ความรู้หมอดินอาสา ด้วยวิธีประกวดราคา...

LDD Links

hotspothotspothotspothotspothotspothotspot

Program

แกลอรี